Úvodem

Vážení návštěvníci naší webové stránky,
rádi bychom Vás informovali, že jsme advokátní kancelář, která poskytuje široké spektrum právních služeb občanům i podnikatelům, a to podle jejich specifických potřeb a požadavků.
Specializujeme se zejména na právo občanské, rodinné, pracovní, správní a na právo trestní. V rámci jmenovaných právních oborů jsme připraveni poskytnout Vám kvalifikovanou právní pomoc a to zejména:

  • Právní porady a konzultace
  • Sepisování smluv a právních rozborů
  • Sepisování podání, žalob a návrhů
  • Zastupování ve sporech u všech soudů ČR
  • Zastupování před orgány činnými v trestním řízení
  • Zastupování před rozhodci a správními orgány
  • Jednání s protistranou o smírném řešení sporů
  • Advokátní úschova financí


  • Kancelář